Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere website:

Template documentation
and downloads

And another siteHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,7°C 14,1°C Wind from SWSW@46,4 km/h - 1018,7hPa +0,4hPa 1,6ft 20km

13,8°C 13,2°C Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1019,5hPa +0,6hPa 1,6ft 1km

13,6°C 12,9°C Wind from WSWWSW@31,7 km/h - 1019,1hPa +0,3hPa 4,3ft 1km

14,6°C - Wind from SS@27,7 km/h - 1009,4hPa -0,6hPa - 20km

12,2°C - Wind from SS@29,5 km/h - 1006,1hPa -0,4hPa - 20km

13,7°C - Wind from SWSW@35,3 km/h - 1016,0hPa +0,0hPa 2,3ft 9km

15,2°C - Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1015,1hPa +0,4hPa 2,0ft 20km

11,8°C - Wind from SS@25,9 km/h - 1007,7hPa -0,4hPa 4,3ft 20km

11,4°C - Wind from SSWSSW@27,7 km/h - -hPa - 3,9ft -

11,2°C - Wind from SSWSSW@24,1 km/h - 1005,4hPa -0,8hPa 4,9ft 9km

-°C - Wind from SS@25,9 km/h - 1005,9hPa -0,7hPa - 20km

14,5°C 13,9°C Wind from WW@27,7 km/h - 1019,1hPa +1,2hPa 5,2ft -

12,4°C - Wind from SS@40,7 km/h - 1006,9hPa -1,2hPa - -

11,6°C 11,1°C Wind from SSESSE@27,7 km/h - 1001,1hPa - 7,2ft -

13,8°C 14,0°C Wind from WSWWSW@25,9 km/h - 1017,6hPa +1,2hPa 9,5ft -

11,5°C 11,2°C Wind from SWSW@51,8 km/h - 993,8hPa -1,3hPa 10,2ft -

Sandettie Lightship at 23:00: Air:. 14,7°C, Water: 14,1°C, Wind: SW@46,4km/h, Baro: 1018,7hPa (+0,4), Waves: 1,6ft Greenwich Lightship at 23:00: Air:. 13,8°C, Water: 13,2°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1019,5hPa (+0,6), Waves: 1,6ft Channel Lightship at 23:00: Air:. 13,6°C, Water: 12,9°C, Wind: WSW@31,7km/h, Baro: 1019,1hPa (+0,3), Waves: 4,3ft Anasuria AWS at 23:00: Air:. 14,6°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 1009,4hPa (-0,6), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 13,7°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 1016,0hPa (+0,0), Waves: 2,3ft Clipper AWS at 23:00: Air:. 15,2°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1015,1hPa (+0,4), Waves: 2,0ft Beryl A AWS at 23:00: Air:. 11,8°C, Wind: S@25,9km/h, Baro: 1007,7hPa (-0,4), Waves: 4,3ft Brent No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 11,2°C, Wind: SSW@24,1km/h, Baro: 1005,4hPa (-0,8), Waves: 4,9ft North Sea at 23:00: Wind: S@25,9km/h, Baro: 1005,9hPa (-0,7), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 23:00: Air:. 14,5°C, Water: 13,9°C, Wind: W@27,7km/h, Baro: 1019,1hPa (+1,2), Waves: 5,2ft North Sea at 23:00: Air:. 12,4°C, Wind: S@40,7km/h, Baro: 1006,9hPa (-1,2), No recent reports. K7 Buoy at 23:00: Air:. 11,6°C, Water: 11,1°C, Wind: SSE@27,7km/h, Baro: 1001,1hPa, Waves: 7,2ft No recent reports. K2 Buoy at 23:00: Air:. 13,8°C, Water: 14,0°C, Wind: WSW@25,9km/h, Baro: 1017,6hPa (+1,2), Waves: 9,5ft No recent reports. K5 Buoy at 23:00: Air:. 11,5°C, Water: 11,2°C, Wind: SW@51,8km/h, Baro: 993,8hPa (-1,3), Waves: 10,2ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 23:00 14,7 14,1 SW Wind from SW 46,4 1018,7 +0,4 1,6 20
62305 Greenwich Lightship 23:00 13,8 13,2 SSW Wind from SSW 33,5 1019,5 +0,6 1,6 1
62103 Channel Lightship 23:00 13,6 12,9 WSW Wind from WSW 31,7 1019,1 +0,3 4,3 1
62164 Anasuria AWS 23:00 14,6 - S Wind from S 27,7 1009,4 -0,6 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 23:00 12,2 - S Wind from S 29,5 1006,1 -0,4 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 23:00 13,7 - SW Wind from SW 35,3 1016,0 +0,0 2,3 9
62144 Clipper AWS 23:00 15,2 - SSW Wind from SSW 33,5 1015,1 +0,4 2,0 20
63110 Beryl A AWS 23:00 11,8 - S Wind from S 25,9 1007,7 -0,4 4,3 20
63113 Brent "A" AWS 23:00 11,4 - SSW Wind from SSW 27,7 - - 3,9 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 23:00 11,2 - SSW Wind from SSW 24,1 1005,4 -0,8 4,9 9
63117 North Sea 23:00 - - S Wind from S 25,9 1005,9 -0,7 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 23:00 14,5 13,9 W Wind from W 27,7 1019,1 +1,2 5,2 -
62114 North Sea 23:00 12,4 - S Wind from S 40,7 1006,9 -1,2 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 23:00 11,6 11,1 SSE Wind from SSE 27,7 1001,1 - 7,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 23:00 13,8 14,0 WSW Wind from WSW 25,9 1017,6 +1,2 9,5 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 23:00 11,5 11,2 SW Wind from SW 51,8 993,8 -1,3 10,2 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

WeatherlinkIP

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Zotac

Webleverancier
Quick Servers

Davis VP2

Cumulus

Zotac

Quick Servers